KLEANCOAT GEL (dawniej DECAP X)
Żel do usuwania grubych warstw farby

OPIS

KLEANCOAT GEL powstał w celu zmywania farb i lakierów odpornych na tradycyjne środki. Dzięki swej postaci może być stosowany na pionowych powierzchniach. Radzi sobie z usuwaniem farb olejnych stosowanych w budynku takie jak celulozowe, gliceroftalowe, poliuretanowe….

KLEANCOAT GEL daje się łatwo zmyć po oczyszczaniu poprzez spłukanie wodą, powierzchnia jest gotowa do nakładania nowej warstwy farby.

KLEANCOAT GEL mający działanie lekko alkaliczne i nie zawierający składników sodowych, może być użyty w lotnictwie na wszystkich metalach niewrażliwych na rozpuszczalniki chlorowane.

 

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Jednolity żel
KOLOR: Bezbarwny
ROZPUSZCZALNOŚĆ: Całkowita w wodzie
ZAPACH: Delikatny
ŁATWOPALNOŚĆ: Całkowicie niepalny
GĘSTOŚĆ: 1,20
REAKCJA: Lekko alkaliczna

 

SPOSÓB UŻYCIA

KLEANCOAT GEL nakłada się pędzlem lub szczotką.

Pozostawić na kilka minut, potem spłukać wodą.

KLEANCOAT GEL musi zawsze być stosowany w pomieszczeniu wentylowanym.

+48 607 310 315