KLEANCOAT 10 (dawniej DECAP 10)
Środek do usuwania farb i pokryć proszkowych, ciekłych, poliestrowych i epoksydowych

OPIS

KLEANCOAT 10 służy do usuwania farb i pokryć opornych na klasyczne środki czystości. Dzięki swej sile, całkowicie rozpuszcza całą grubość pokrycia.

KLEANCOAT 10 można stosować do usuwania farb i pokryć na elementach z aluminium, blachy, ocynku itd…

 

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Biała ciecz
ROZCIEŃCZALNOŚĆ: Nierozpuszczalny w wodzie
MASA: 1,250 cm3
PH: Reakcja mocno kwaśna

 

SPOSÓB UŻYCIA

KLEANCOAT 10 stosuje się poprzez zanurzenie w zbiorniku ze zwykłej stali.

Pokrywa z parafiny na powierzchni zapewnia ochronę przeciwko parowaniu.

Części jednokrotnie oczyszczone należy spłukać wodą pod ciśnieniem.

KLEANCOAT 10 należy stosować w pomieszczeniach zaopatrzonych w pochłaniacze oparów.

Należy stosować okulary i rękawice ochronne.

+48 607 310 315