DECAP PC
Środek do usuwania powłoki lakierniczej w postaci rozpuszczalnego proszku

OPIS

DECAP PC jest alkalicznym proszkiem do oczyszczania drewna i metali poprzez zanurzenie, na ciepło lub w temperaturze pokojowej. DECAP PC nie zawiera fenolu ani krezolu, co zmniejsza problemy toksykologii i utylizacji odpadów.

DECAP PC jest białym/żółtym proszkiem, żrącym, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie.

DECAP PC jest silnym środkiem czyszczącym przeznaczonym do eliminacji większości farb winylowych lub akrylowych poprzez zanurzenie. Czas kąpieli jest zależny od rodzaju farby, jej grubości, wieku i temperatury kąpieli. 

DECAP PC odróżnia się od innych produktów wysoką koncentracją i długą trwałością. Kąpiel w środku DECAP PC pozwala zwiększyć wydajność kąpieli oczyszczającej.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

  • DECAP PC  jest niepalnym, bardzo żrącym środkiem, jego stosowanie wymaga dużej ostrożności.
  • Unikać kontaktu ze skórą. Wymaga stosowania okularów i rękawic ochronnych.
  • Unikać kontaktu ze stopami lekkimi.

Załączniki

+48 607 310 315