A.A. 2-5 Grade D
Aktywny tlenek glinu do suszenia

WŁAŚCIWOŚCI

GRADE D jest połączeniem wysokiego oporu na tarcie i zgniecenie w specyficzną masę o wysokiej skuteczności, doskonałej zdolności absorpcji statycznej i optymalnych właściwościach wymaganych przy suszeniu w trudnych warunkach.

Główne zastosowanie:

Do suszenia powietrza (PSA, TSA)

  • Powietrze do instrumentacji, dmuchawy, powietrze sprężone

Do suszenia gazów

  • Fabryki rozdziału powietrza, gazów rzadkich i obojętnych
  • Wodór, tlen, azot, dwutlenek węgla
  • Przemysł sprężania i produkcji gazów naturalnych, LPG, LNG
  • Aromaty, odcinanie zapłonu i gazy krakingowe.

 

POSTAĆ

Biała kula z tlenku glinu o wysokiej czystości i gładkiej powierzchni.

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

  Min. Max. Jednostka
Średnica 2 5 mm
Utrata w ogniu (1000ºC – 300ºC)   7 wt%
Gęstość stłoczona 0,76 0,85 kg/l
Powierzchnia 300 380 m²/g
Opór w nacisku (EGG) 14   daN
Opór w tarciu (AIF) 99   wt%
Absorpcja statyczna (w 60% wilgotności) 19 24 wt%

Załączniki

+48 607 310 315