NETPHOS ZN 100
Środek fosforanujący powłoką z cynku poprzez oprysk do stali, stali ocynkowanej i aluminium

OPIS

NETPHOS ZN 100 jest przeznaczony do fosforanowania powłoką z cynku stali, stali urzednio poddanych oczyszczaniu, aluminum i jego stopów.

NETPHOS ZN 100 stosuje się poprzez oprysk na powierzchnie wymagające dobrej przyczepności kataforez i farb.

NETPHOS ZN 100 współdziała ze środkiem NETPHOS ZN AC 

 

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz
BARWA: Lekko zielonkawa
GĘSTOŚĆ W 20°C: 1,55± 0,02
PH: < 1

 

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie Produkt Koncentracja Temperatura Czas kontaktu Ciśnienie
Oprysk NETPHOS ZN 100 1,5 do 3% 50 do 70ºC 3 do 5min 1 do 2 bar
Oprysk NETPHOS ZN AC 0,1 do 0,3% 50 do 70ºC 30 do 5min 1 do 2 bar

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem NETPHOS ZN 100  zapoznać się z ulotką

Załączniki

+48 607 310 315