SP 330 L
Kationowy flokulant o bardzo dużej masie molekularnej

OPIS 

SP 330 L jest roztworem z dyspersji polimerów do oczyszczania wody miejskiej i przemysłowej.

 

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Biała ciecz
WŁAŚCIWOŚCI JONOWE: Kationowe
GĘSTOŚĆ ŁADUNKU: Bardzo duża
GĘSTOŚĆ RZECZYWISTA: 1,2
LEPKOŚĆ: 25 – 600 cps
STĘŻENIE: 8 gr/l maksymalne do użycia
ROZCIEŃCZANIE: 50 % aby otrzymać roztwór 5 g/l
LEPKOŚĆ W 5 GR/L: około 25 – 150 cps 
MAGAZYNOWANIE: Temperatura od 1 do 35°C
TRWAŁOŚĆ: 6 miesięcy

 

DOZOWANIE

Według zaleceń naszego technika.

 

OPAKOWANIE

  • Plastikowa beczka 35 kg
  • Kontener 1150 kg

Załączniki

+48 607 310 315