SP 300
Flokulant do oczyszczania wody

OPIS

SP 300 jest flokulantem do oczyszczania zabrudzonej wody w oczyszczalni ścieków dla przemysłu ogólnego.

 

POSTAĆ

Produkt stały, biały, pudrowy, zawierający kopolimery akrylamidowe i akrylat sodu.

 

WŁAŚCIWOŚCI

MASA: 690 kg/m3
CIŚNIENIE OPRYSKU: < 10 mbar
LEPKOŚĆ 0,5 % w 10%: 100-220 MPA5
ROZCIEŃCZALNOŚĆ W WODZIE: Całkowita

 

FRAKCJA

Wszystkie ziarna mają rozmiar między 0 i 1 milimetr.

Załączniki

+48 607 310 315