SPRO-OIL CLEAN
Dodatek do środka czyszczącego obwody hydrauliczne

OPIS

SPRO-OIL CLEAN jest mineralnym płynem do płukania, pozwalającym rozpuszczać osady które mogą się ukształtować w obwodach hydraulicznych, na zaworach, dystrybutorach itd….

SPRO-OIL CLEAN nie uszkadza łączeń i metali obecnych w obwodach.

 

ŚREDNIE WŁAŚCIWOŚCI

Masa w 15°C NFT 60-101 kg/m³ 850
Punkt płynności NFT 60-105 °C -39
Lepkość kinematyczna w 40°C NFT 60-100 mm²/S 21,9
Lepkość kinematyczna w 100°C NFT 60-100 mm²/S 5,8
Wskaźnik lepkości NFT 60-138   234
Punkt zapłonu VO NFT 60-118 °C 132
Punkt samozapłonu NFT 60-118 °C 174

 

SPOSÓB UŻYCIA

Dodać 10 do 15 %  objętości SPRO – OIL CLEAN do obwodu hydraulicznego przed opróżnieniem. Pozostawić do działania. Aby dobrze oczyścić, pozostawić do działania na przynajmniej 10 do 15 godzin.

Opróżnić obwód i dodać nowy olej.

Załączniki

+48 607 310 315